Chi bộ trường THPT Phúc Trạch: Tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 28/CV-BTG ngày 31/3/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chiều 23/4/2021, Chi bộ trường THPT Phúc Trạch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Chi bộ Trường THPT Phúc Trạch có 30 đảng viên, trong đó đảng viên nữ 12, đảng viên gốc giáo 01, đảng viên chính thức 30. Công tác triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Huyện uỷ,  lãnh đạo ngành GDĐT Hà Tĩnh; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường được đổi mới, đi vào hoạt động có chiều sâu và hiệu quả.

Ảnh: Bí thư Chi bộ Hồ Đức Cương khai mạc Hội nghị

Báo cáo của Hội nghị đã khẳng định: Chi ủy luôn chú trọng xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, phục vụ tốt sự nghiệp giáo dục tại địa phương, đơn vị. Các năm 2017, 2018, 2019 Chi bộ trường THPT Phúc Trạch được Huyện ủy Hương Khê đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, tạo mọi điều kiện cho đảng viên đi học các lớp chính trị, chuyên môn nâng cao trình độ, quản lý giáo dục, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước (trong 5 năm thực hiện Chỉ thị, toàn chi bộ có 03 đồng chí tốt nghiệp chương trình sau đại học, 02 đồng chí hoàn thành chương trình trung cấp lý luận chính trị. Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao ý thức xây dựng nhà trường có môi trường sư phạm lành mạnh, có tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Đội ngũ cán bộ đảng viên, giáo viên trong đảng bộ thời gian qua đã thể hiện sự vững mạnh về nhiều mặt, có tinh thần và ý thức xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, luôn phấn đấu hoàn thành  tốt nhiệm vụ được phân công. Đến nay trong tổng số 46 cán bộ, đảng viên đều đạt trình độ chuẩn trở lên, trong đó có 5 đ/c có trình độ thạc sĩ, trong cả giai đoạn có 30 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, 1 đ/c là giáo viên giỏi cấp Tỉnh, có 21 sáng kiến kinh nghiệm đạt bậc ba, bậc 4 cấp ngành, có 10 đề tài STKHKT đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Ngành, 02 sản phẩm dự thi KHKT đạt giải Quốc gia, Có 1 đè tài Khởi nghiệp đạt giải Nhì Quốc gia.

Ảnh: Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Quang Vinh trình bày Báo cáo sơ  kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Trong 05 năm, đã có 24 đồng chí là những điển hình tiên tiến được vinh danh khen thưởng ở cấp chi bộ, 1 đồng chí được vinh danh điển hình tiên tiến cấp huyện. Ngoài ra, hàng quý, hàng kỳ, Chi ủy nhà trường đã biểu dương kịp thời các giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong công tác BDHSG Văn hóa, TDTT và KHKT… Chỉ đạo tổ chức tích cực học hỏi, xây dựng và nhân rộng mô hình “Người tốt, việc tốt", có được những việc làm kịp thời, ý nghĩa, tạo được những mô hình thiết thực tại chi bộ như: quyên góp ủng hộ học sinh nghèo trong dịp tết Nguyên đán, đỡ đầu cho học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn (quỹ tình nghĩa của nữ giáo viên THPT Phúc Trạch  đã huy động hơn 60 triệu đồng nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ chị em trong cuộc sống). Tích cực bồi dưỡng và phát triển Đảng trong học sinh. Trong 05 năm (2016, 2017, 2018, 2019, 2020), Chi bộ đã giới thiệu được 58 học sinh ưu tú tham gia lớp cảm tình Đảng, kết nạp 8 đảng viên và giới thiệu về địa phương để các em tiếp tục phấn đấu, kết nạp đảng.

Ảnh: Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên. Qua kiểm tra, giám sát nhận thấy cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong công việc hàng ngày luôn có ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đoàn kết, giúp đỡ nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc sơ kết, tổng kết công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ được tiến hành đúng kế hoạch, quy định của Đảng ủy các cấp, trong  đó chú trọng việc tuyên dương, khen thưởng, phê bình đúng người, đúng việc. Về công tác tuyên dương, khen thưởng đảng viên được thực hiện đúng quy định. Kết quả xếp loại đảng viên hàng năm, có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và không có đảng viên nào bị xử lý kỷ luật trong thực hiện Chỉ thị 05.

Ảnh: Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục ngay: Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự nhiệt huyết, năng nổ trong  công tác; Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cũng như cấp ủy các chi bộ đôi lúc còn nể nang, chưa quyết đoán và chưa thẳng thắn phê bình các biểu hiện chưa tốt của một số đảng viên, giáo viên trong chi bộ mình quản lý; Công tác bồi dưỡng đội ngũ đôi lúc thực hiện còn chưa hiệu quả, công tác tự học tự bồi dưỡng về lí luận, cương lĩnh của Đảng chưa thường xuyên, tích cực.

Ảnh: Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới: Bám sát nội dung “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức tự học và sáng tạo, gắn với nội dung phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên, triển khai kịp thời có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; Gắn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành, đưa nội dung học tập vào sinh hoạt đảng bộ,  chi bộ thường kỳ hàng tháng; Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, triển khai đăng ký việc làm theo tới tận đảng viên, quần chúng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng cũng như trong quần chúng. Xây dựng mô hình học tập và làm theo hết sức tiêu biểu, đồng thời kịp thời tổ chức các buổi tọa đàm để chia sẻ kinh nghiệm và vinh danh những đảng viên tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05.

Ảnh: Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã trao giấy khen và phần thưởng 02 tập thể và 07 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 05 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW.

 

Ảnh: Khen thưởng tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 05 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Cương - Bí thư Chi bộ nhấn mạnh: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của cơ quan, đơn vị và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phải xác định trọng tâm, trọng điểm của từng năm và cả giai đoạn, tập trung vào những nội dung thiết thực, quan trọng để giải quyết, mang lại kết quả cụ thể, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên. Phải nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị; phải coi đây là phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng tốt nhất, tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhất. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với làm tốt việc đấu tranh, phê bình, kỷ luật  những người không tự giác thực hiện. Phải coi trọng và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên  nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó xây dựng động cơ phấn đấu, tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cuộc sống và công việc hằng ngày./.

BAN TRUYỀN THÔNG

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 30
Hôm qua : 456
Tháng 07 : 4.959
Năm 2021 : 28.127