Danh sách đổi tiết của GV trong tuần 09 năm 2017-2018
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thao giảng chào mừng 20/11 năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tuần 10 có thay đổi
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TKB Tuần 12 năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thi HSG cấp trường năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Biên bản kê khai bổ sung SYLL năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
TKB Tuần 11 năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch triển khai công tác NCKH, SKKN 2017-2018
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động 739 và 740
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức cho học sinh tham gia nghe nói chuyện chuyên đề của Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Minh Phong
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tết vì người nghèo Mậu thân 2018
Ngày ban hành:
23/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực