Nội dung câu hỏi xoay quanh chủ đề mừng ngày sinh nhật Bác và Chiến thắng Đồng lộc